Type your keywords in the search box above

Advertisement

VOLTYDSE AKADEMIESE ASSISTENT IN ONDERNEMINGSBESTUUR

Advertisement

VOLTYDSE AKADEMIESE ASSISTENT IN ONDERNEMINGSBESTUUR

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn akademiese assistent in Ondernemingsbestuur in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurwetenskappe beskikbaar. Om vir hierdie pos te kwalifiseer word ʼn BCom (Ondernemingsbestuur)-graad vereis, terwyl ʼn nagraadse kwalifikasie tot aansoekers se voordeel sal strek. Een tot twee jaar se ervaring in en kennis van die hoëronderwysomgewing binne die konteks van aanlyn leer sal die ideale kandidaat verder onderskei.

Daar sal van die akademiese assistent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, insluitende die opstel, moderering en nasien van assesseringsaktiwiteite; die vermoë om onder druk aan sperdatums te voldoen; modulespesifieke akademiese navorsing; bystand aan dosente in verband met voorbereiding vir kontaksessies; skakeling met studente en die hantering van studentenavrae; asook algemene ondersteuning aan dosente waar van toepassing.

Sterk interpersoonlike en mensevaardighede; die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk; uitstekende administratiewe en kommunikasievaardighede; probleemoplossingvaardighede; kreatiewe, organisatoriese, prioritisering- en beplanningsvaardighede; asook analitiese en tegniese vaardighede sal die ideale kandidaat onderskei. Om te kwalifiseer moet kandidate Afrikaans magtig wees.

Aansoeke moet voor of op 25 September 2020 ingedien word.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan aanvaar word dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie. Akademia is deel van die Solidariteit Beweging.

Job Type: 

Permanent

Company Name: 

Akademia

Company Location: 

Click here to apply

Advertisement

Latest Articles

Most graduates and young adults often feel intimidated and nervous when it comes to a job interview.

Why do we pay taxes?

If you pay any form of remuneration to employees you are required by law to register for pay as you earn (PAYE). 

Although we find ourselves during a time of uncertainty due to a global pandemic, this has changed many aspects of our lives especially our

Many people may be very concerned about what to do in the workplace environment to minimize the risk of coronavirus.

Advertisement