Type your keywords in the search box above

BEDRYFSINGENEUR: OESBESKERMING/NETTE

Reference: 

MABO

Location: 

Mpumalanga

Source: 

Orffer & van der Merwe Human Resource Practitioners

Hierdie gevestigde Sitrus Maatskappy wat spesialiseer in die produsering en uitvoer van sitrus, beskik oor die volgende posisie vir n dinamiese, selfgedrewe persoon wat oor goeie bestuursvaardighede beskik om  alle eenhede in Suid- Afrika se beskermingstrukture te ontwerp, op te rig asook instand te hou.

BEDRYFSINGENEUR: OESBESKERMING/ NETTE
NOORDELIKE PROVINSIE


Vereistes:
- Ons wag op aansoeke van kandidate met n bedryfsingenieurs of gelykwaardige kwalifikasie met minstens 10 jaar ondervinding in ontwerp en oprigting van 
  oesbeskermingstrukture, lees van planne asook kennis van verskillende tipe nette. 
- Kennis van projekbestuur
- Sterk tegniese vaardighede
- Goeie menseverhoudinge en kommunikasievaadighede 
- Rekenaarvaardigheid in ontwerp programmatuur.
 
Oorhoofse pligte sal insluit:  
- Projekbestuur, ontwerp, oprigting en instandhouding  van verskillende oesbeskermingstrukture en nette
- Bestuur van arbeid projekspanne
- Opstel en bestuur van begrotings
- Organisering en bestel van voorraad ten einde die suksesvolle afhandeling van projek binne spesifieke sperdatum en begrotings.

Suksesvolle persoon moet bereid wees om te reis en vir projek tye
 
Daar word n bo-gemiddelde vergoedingspakket aan die pos gekoppel volgens kwalifikasie en ondervinding.
 
Stuur u volledige CV met verwysing MABO aan recruitment@ovdm.co.za

Industry: 

Engineering

Job Type: 

Permanent

Date Posted: 

2019-02-14