Type your keywords in the search box above

Advertisement

LANDBOUKUNDIGE

Advertisement

Reference: 

775482

Location: 

Free State

Source: 

Rectitude Recruit

 

LANDBOUKUNDIG  (Ficksburg) R25 000 tot R40 000 ctc
pm

 

Aansoekers moet oor n toepaslike naskoolse
kwalifikasie in landbou (grondkunde en akkerbou) beskik aangevul deur ten minste
drie jaar toepaslike ondervinding as landboukundige.

 

Goeie rekenaar-, kommunikasie- en
taalvaardighede in Afrikaans en Engels word vereis om die suksesvolle aansoeker
in staat te stel om kritiese take soos navorsing en byhou van inligting om
tendense vas te stel, skakeling met belanghebbende instansies,
bedryfsondersteuning aan boere en bywoon van landbouvereniging vergaderings, uit
te voer. 

Industry: 

Agriculture

Job Type: 

Permanent

Date Posted: 

2015-10-26

Advertisement

Latest Articles

Traditional learning versus online learning differs greatly.

For many students, it can be quite challenging to maintain and stick to a budget plan.

In today’s corporate working environment, leaders are becoming more aware of the importance of empowering women in the workspace.

One of the most frustrating phrases that many graduates are told is to “follow your passion”.

A reference refers to a former manager or supervisor that speaks about your work experience, working habits, character and skills.

Advertisement